NVCH MELDPUNT ZORG: MELD HIER UW KLACHT NA EEN COSMETISCHE BEHANDELING

Op deze website kunt u een medische complicatie of verbeterpunt indienen over cosmetische behandelingen uitgevoerd door Nederlandse artsen, klinieken of instellingen (zorgaanbieders). 

Meldingen zijn uitsluitend bedoeld voor de beeldvorming van de NVCH over misstanden in de cosmetische zorg in Nederland en moeten de strekking hebben om er van te leren en de kwaliteit te bevorderen.

Via onderstaande vragenlijst kan men (evt. anoniem) een melding maken over een zorgaanbieder. De NVCH treft geen vervolgstappen om de klacht persoonlijk op te lossen. Wel kunnen we het landelijke beeld delen met beleidsmakers en handhavende instanties om dergelijke misstanden terug te brengen.

We adviseren altijd in eerste instantie een poging te ondernemen de klacht te bespreken met de betrokken zorgaanbieder of betrokken klachtenfunctionaris. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en zorgaanbieder het beste werkt. 

Komt u er niet uit, dan kunt u een geschilleninstantie raadplegen, een gemakkelijker alternatief dan een burgerlijk rechter. Elke zorgaanbieder is aangesloten bij een geschilleninstantie, die uitspraak doet waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Tot slot kunt u ook de zaak melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of bij een regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Meld uw klacht

Is dit een anonieme melding?