Pieter Lofvers
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Lofvers
Burgemeester Smitstraat 23, 7221 BH Steenderen

Chirurgie had altijd al mijn speciale belangstelling; ik heb er mijn handen vol aan gehad tijdens 3 jaar Tropenarts, in Zambia (1994-1997).
Toen ik mij als huisarts vestigde in Steenderen (2005) heb ik mij gespecialiseerd in oogheelkunde. Met de juiste apparatuur (spleetlamp, fundoscoop) kan ik bijvoorbeeld hoornvlies en netvlies goed onderzoeken.
Daarnaast ben ik steeds veel kleine chirurgische ingrepen blijven doen, zoals moedervlekken, aambeien, kleine en grotere vetbulten, wratten en ander ongerief, en uiteraard allerlei (hecht)wonden die zich zoal aandienen in mijn dorpspraktijk.
Het was dan ook niet vreemd  dat een patiënt mij vroeg of ik bij hem een bovenooglidcorrectie wilde doen. Hij had er last van, en vond de plastisch chirurg te duur.
Van het een kwam het ander, en inmiddels doe ik nu zo’n 8 jaar ooglidcorrecties; steeds op maandag, dan doet mijn waarnemer het “gewone” spreekuur.
Mocht u belangstelling hebben of informatie willen, kijk dan op
www.huisartslofvers.nl