Andre Peters
Medisch Centrum Garderen
Oud Milligenseweg 34, 3886 ME Garderen

Goedendag beste lezer, mijn naam is Andre Peters en ik ben sinds 1998 apotheekhoudend huisarts in Garderen, een klein plaatsje midden op de Veluwe.

Ik heb geneeskunde gestudeerd in Utrecht en mijn opleiding voltooid in Cambridge, Groot Brittannië. Tijdens deze opleiding heb ik een kleine vier jaar als chirurgisch arts in het ziekenhuis gewerkt.

Naast het werk als huisarts, wat zeer uitdagend en enerverend is, ben ik een tiental jaren geleden begonnen me te specialiseren in cosmetische behandelingen. Fillers, Botox maar ook ooglidcorrecties hebben mijn bijzondere aandacht en belangstelling. Hiervoor heb ik binnen mijn praktijk ook een ruimte ingericht waar ik deze behandelingen op professionele kan uitvoeren.

Het is plezierig iemand te kunnen helpen bij veranderingen van de huidstructuur die onvermijdelijk optreden bij toename van de leeftijd. Anderzijds haast ik mij te verklaren dat ik weiger om mee te werken aan het 'verbouwen' van een persoon, die een onnatuurlijke jonge leeftijd nastreeft.

Onze praktijk is een gezondheidscentrum. Diverse andere therapeuten zijn geheel of in deeltijd aan onze praktijk verbonden, o.a. een huid- en oedeem therapeut, Daphne Prins. Ook in samenwerking met haar doen we verschillende cosmetische behandelingen.

Sinds januari 2020 hebben we met een aantal andere, zeer bekwame cosmetische huisartsen, een samenwerkingsverband opgericht middels de Nederlandse Vereniging van Cosmetische Huisartsen. We delen intensief onze ervaringen en expertise en hebben ook regelmatig gezamenlijke nascholingen zodat de kwaliteit van onze behandelingen op een hoog niveau blijft.

Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend consult. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze assistente, onder vermelding van 'cosmetisch consult', met telefoonnummer 0577-408050.